Systémy LA - 20 let tradice montovaných obkladů

Zde se nacházíte: Zavěšené fasády » Cenová kalkulace

Cenová kalkulace

Potřebujete zpracovat orientační nebo podrobnou cenovou kalkulaci zavěšeného obkladu?

Nevíte, co vše to obnáší a jak postupovat? Potřebujete nalézt ekonomicky nejvýhodnější variantu a neznáte vzájemné souvislosti, které při tom hrají roli? Nebo máte jakýkoliv jiný dotaz týkající se této oblasti? Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme nalézt odpovědi na Vaše otázky.

Všem našim partnerům či potenciálním klientům poskytujeme v rámci naší činnosti bezplatné zpracování cenových kalkulací pro nabídková řízení apod. 
   

Zpracováváme kalkulace:

 • kompletní
  (odpovídají dodávce obkladu jako celku, tj. včetně materiálu obkladu, nosného roštu, tepelné izolace, montážních prací i projektové dokumentace)
 • dílčí
  (rozsahem plně dle přání klienta)

Přesnost cenových kalkulací odpovídá množství a kvalitě dodaných podkladů a závaznosti vedených jednání.
Pro jednotlivé obchodní případy obvykle zpracováváme nejprve kalkulace vyjádřené v jednotkových cenách.
 

Zpracování cen kompletních dodávek:

Ceny kompletních dodávek lze zpracovat až na základě podrobnějších technických podkladů, kterými jsou především:

 • pohledy na fasádu (včetně návrhu spárořezu)
 • řezy a půdorysy (v nezbytném rozsahu, z nichž je patrné celkové provedení obkladu)
      

Jak postupovat při výběru obkladu s ohledem na jeho cenu?

Cena montovaných obkladů se obecně skládá ze dvou základních položek, kterými jsou materiál a práce.

Materiál
   - Obkladové prvky (desky, tvarovky)
   - Nosný rošt
   - Tepelná izolace, je-li použita

Práce
   - Montážní práce
   - Projektová dokumentace

Výsledná cena obkladu je tedy z velké míry ovlivněna:
   - výběrem obkladového materiálu
   -
volbou formátu obkladových desek
     (promítá se do hustoty nosného roštu)

Se vzrůstajícím formátem obkladových desek roste zpravidla jejich cena (neplatí pro velkoplošné desky), zároveň však klesá hustota a tím i cena nosného roštu.

Jelikož dokonale známe možnosti vlastních nosných systémů, jsme schopni nabídnout Vám cenově nejoptimálnější variantu provedení Vašeho obkladu!

Abychom tak mohli učinit, potřebujeme znát Vaši prvotní představu o parametrech, které ovlivňují cenu obkladu:

 • Materiál desek
  (keramické, kamenné, vláknocementové, …atd.)
   
 • Formát desek
  (orientační představa o rozměrech desek)
    
 • Uchycení desek
  (neviditelné, viditelné, přímé, atd.)
   
 • Tloušťka tepelné izolace
  (tloušťka izolace má zásadní vliv na volbu varianty nosného roštu)
   
 • Materiál podkladní konstrukce
  (zdivo, beton, pórobeton, atd.)
   
 • Charakter fasádních ploch
  (rovné nebo zakřivené, členité, bez oken, s okny jednotlivými nebo v pásech, apod.)
   
 • Umístění oken
  (v líci obkladu nebo zapuštěná)
   
 • Přibližná výměra obkladu
   
 • Předpokládaný termín realizace


Pokud nebudete mít na počátku k dispozici veškeré údaje, což je obvyklé, nabídneme Vám různé možnosti a společně vybereme předběžně nejvhodnější řešení
. To pak můžeme postupem času měnit nebo upřesňovat, v závislosti na nových skutečnostech a požadavcích.

Pokud budete již na počátku znát odpovědi na většinu otázek týkajících se obkladu, zpracujeme pro Vás cenovou kalkulaci na základě Vámi předaných podkladů.